تور کامل خوزستان

تاریخ برگزاری: ۰۷ بهمن , ۱۳۹۷

سفر کامل شمال به جنوب استان خوزستان  بیشه تور و سد دز  تاریخ حرکت  : یک شنبه ۷ بهمن ساعت ۱۴ از ایستگاه راه آهن تهران برگشت :   روز جمعه ۱۲ بهمن  ساعت ۱۹  پرواز از آبادان  به تهران مدت […]

بیشتر بدانید...