سفربه امریکا؛قسمت سوم

سفربه امریکا؛قسمت سوم گزارش سفر به امریکا قسمت سوم :برنامه امروز ما حرکت از شهر پیج pejeبه طرف پارک ملی گرند کانیون میباشد که از سه جهت قابل دسترسی است در مسیر حرکت به گرند کنیون از پل بزرگی گذشتیم […]

بیشتر بدانید...

سفر به آمریکا ؛قسمت دوم

سفر به آمریکا ؛قسمت دوم گزارش برنامه سفر به ایالت متحده آمریکا :قسمت دوم سفر به نیمه رسیده و در شهر لاس وگاس هستیم.نماد شهر لاس وگاس شیری طلایی است که در ابتدای دروازه ورودی شهر قرار دارد . تعدادی […]

بیشتر بدانید...

سفر به آمریکا ؛قسمت اول

سفر به آمریکا ؛قسمت اول گزارش برنامه سفر به آمریکا قسمت اولگروه طبیعت گردی بیشه تور بعداز اجرای چندین ساله سفرهای دور اروپا ، اقدام به اجرای برنامه گروهی سفر به ایالت متحده امریکا نمود که البته لازمه اصلی گرفتن […]

بیشتر بدانید...

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه روز سه شنبه ۱۲خرداد ساعت ۱۸:تعداد ۴۵نفر با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران به مقصد کرمانشاه حرکت کردیم. صبح ساعت ۴:۰۰به بیستون رسیدیم.در محوطه استراحت کوتاهی داشتیم وبازدید ما از نقش برجسته بیستون به عنوان سندی بر […]

بیشتر بدانید...

کردستان

کردستان تور بزرگ کردستان :روزاول : ساعت ۱۷:۰۰از تهران حرکت کردیم .تعداد ۹۰نفر بود که با ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا ۴۵نفره و اتوبوس مان ۴۷نفره از تهران حرکت کردیم.شام را در مسیر صرف کردیم.امشب همسفران همه در داخل اتوبوس خود را […]

بیشتر بدانید...