سفر به آذربایجان غربی؛گوش گربه ایران زمین

دشت دالامپر

بیشه تور در دشت دالامپر  روز به روز برنامه : روز اول : تاریخ یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ ، ساعت ۷ صبح پرواز از فرودگاه مهر آباد تهران به مقصد ارومیه – ادامه مسیر از ارومیه به دشت چالدران – […]

Read More

کهکیلویه بویر احمد

  برنامه سفر : روز اول : چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه  ساعت ۱۶ حرکت از ایستگاه راه آهن تهران توسط قطار ۴ تخته به مقصد شیراز و اقامت داخل قطار روز دوم : رسیدن به شیراز و ادامه مسیر توسط […]

Read More

توردوراروپا ۱۵روزه تابستان ۹۸: دیدار ۵ کشور یونان – آلمان – چک – اتریش – مجارستان

برای دیدن گزارش تصویری توردوراروپابیشه تور در سال ۹۶ اینجاکلیک نمایید سفر گروهی ۱۵ روزه به  ۵ کشور اروپایی ؛  یونان – آلمان – چک – اتریش – مجارستان   روز به روز توردوراروپا: روزاول: بامداد ۱۳شهریور ۹۸  پرواز به استانبول […]

Read More

تور دور اروپا ۲۱ روزه تابستان۹۸،دیدار۶کشور؛ یونان- ایتالیا- سوئیس – فرانسه – هلند-بلژیک

برای دیدن گزارش تصویری توردوراروپابیشه تور در سال ۹۶ اینجا کلیک نمایید  توردوراروپا تابستان ۹۸ :  سفر گروهی ۲۱ روزه هوایی دریایی زمینی به ۶ کشور اروپایی یونان – ایتالیا – سوئیس – فرانسه- هلند-بلژیک  روز به روز توردوراروپا: روزاول: […]

Read More

تور دور اروپا تابستان ۹۸ ؛دیدار۱۰کشور ؛ یونان-ایتالیا-سوئیس – فرانسه- هلند-بلژیک – آلمان – اتریش – چک – مجارستان۲۹روزه

برای دیدن گزارش تصویری توردوراروپابیشه تور  اینجا کلیک نمایید  توردوراروپا تابستان ۹۸  سفر گروهی  هوایی دریایی و زمینی ۲۹ روزه به ۱۰  کشور اروپایی یونان – ایتالیا – سوئیس – فرانسه- هلند-بلژیک ، آلمان ،چک ،اطریش ،مجارستان  روز به روز […]

Read More