سفر به آذربایجان غربی؛گوش گربه ایران زمین

دشت دالامپر

بیشه تور در دشت دالامپر  روز به روز برنامه : روز اول : تاریخ یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ ، ساعت ۷ صبح پرواز از فرودگاه مهر آباد تهران به مقصد ارومیه – ادامه مسیر از ارومیه به دشت چالدران – […]

Read More

کهکیلویه بویر احمد

  برنامه سفر : روز اول : چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه  ساعت ۱۶ حرکت از ایستگاه راه آهن تهران توسط قطار ۴ تخته به مقصد شیراز و اقامت داخل قطار روز دوم : رسیدن به شیراز و ادامه مسیر توسط […]

Read More