بلوچستان – کرمان -یزد

بلوچستان – کرمان -یزد روزاول از باغ شازده ماهان ،شاه نعمت ا…ولی وارگ قدیم وشهر بم دیدن کردیم به همراه تفریح در ارگ جدید بم . تصویر ارگ قدیم بم که البته نسبت به سالهای پیش ،بهبودی بیشتری در مرمت […]

Read More

جنگل ابر شاهرود

جنگل ابر شاهرود روز۵شنبه ساعت ۱۳:۳۰تاریخ ۵آبان تعداد ۷۰نفر توسط ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران حرکت کردیم. برنامه ما با یک سورپرایز برای همسفرانمان شروع شد و آنهم بازدید از معادن نمک گرمسار. نام معدنی که از آن بازدید داشتیم […]

Read More

سفربه امریکا؛قسمت سوم

سفربه امریکا؛قسمت سوم گزارش سفر به امریکا قسمت سوم :برنامه امروز ما حرکت از شهر پیج pejeبه طرف پارک ملی گرند کانیون میباشد که از سه جهت قابل دسترسی است در مسیر حرکت به گرند کنیون از پل بزرگی گذشتیم […]

Read More

سفر به آمریکا ؛قسمت دوم

تلسفر به آمریکا ؛قسمت دوم گزارش برنامه سفر به ایالت متحده آمریکا :قسمت دوم سفر به نیمه رسیده و در شهر لاس وگاس هستیم.نماد شهر لاس وگاس شیری طلایی است که در ابتدای دروازه ورودی شهر قرار دارد . تعدادی […]

Read More

سفر به آمریکا ؛قسمت اول

سفر به آمریکا ؛قسمت اول گزارش برنامه سفر به آمریکا قسمت اولگروه طبیعت گردی بیشه تور بعداز اجرای چندین ساله سفرهای دور اروپا ، اقدام به اجرای برنامه گروهی سفر به ایالت متحده امریکا نمود که البته لازمه اصلی گرفتن […]

Read More

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه روز سه شنبه ۱۲خرداد ساعت ۱۸:تعداد ۴۵نفر با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران به مقصد کرمانشاه حرکت کردیم. صبح ساعت ۴:۰۰به بیستون رسیدیم.در محوطه استراحت کوتاهی داشتیم وبازدید ما از نقش برجسته بیستون به عنوان سندی بر […]

Read More

کردستان

کردستان تور بزرگ کردستان :روزاول : ساعت ۱۷:۰۰از تهران حرکت کردیم .تعداد ۹۰نفر بود که با ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا ۴۵نفره و اتوبوس مان ۴۷نفره از تهران حرکت کردیم.شام را در مسیر صرف کردیم.امشب همسفران همه در داخل اتوبوس خود را […]

Read More

جنگل الیمستان

جنگل الیمستان ساعت ۱۳:۰۰از تهران حرکت کردیم.بعداز استراحت وپذیرایی در امامزاده هاشم به مسیر ادامه دادیم.تعداد ۳۱نفر بود که با یک دستگاه میدل باس حرکت کردیم.در روستای لهاش توقفی داشتیم وتعدادی از همسفران از روستای لهاش تا روستای الیمستان را […]

Read More

استان خوزستان

استان خوزستان تعداد همسفران ما در این برنامه ۴۴نفر بودورفت وبرگشت باقطارانجام شدو۴روزدراستان خوزستان به وسیله اتوبوس ولوی توریستی گردش داشتیم.دراین سفرپرباراز مناطق دیدنی دزفول شامل :سد چندمنظوره دزبرروی رودخانه دز-تونل های سد دز -قدیمی ترین پل جهان دردزفول-آسیابهای آبی […]

Read More

عبور از پارک ملی کویر

عبور از پارک ملی کویر صبح زود ساعت ۶:۰۰از تهران تعداد ۳۰ نفر توسط یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه جیپ آهو از تهران به مقصد ورامین حرکت کردیم . صبحانه را در مبارک آباد صرف کرده و حدود […]

Read More