سفر به آمریکا ؛قسمت اول

سفر به آمریکا ؛قسمت اول گزارش برنامه سفر به آمریکا قسمت اولگروه طبیعت گردی بیشه تور بعداز اجرای چندین ساله سفرهای دور اروپا ، اقدام به اجرای برنامه گروهی سفر به ایالت متحده امریکا نمود که البته لازمه اصلی گرفتن […]

Read More

استان کرمانشاه

استان کرمانشاه روز سه شنبه ۱۲خرداد ساعت ۱۸:تعداد ۴۵نفر با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران به مقصد کرمانشاه حرکت کردیم. صبح ساعت ۴:۰۰به بیستون رسیدیم.در محوطه استراحت کوتاهی داشتیم وبازدید ما از نقش برجسته بیستون به عنوان سندی بر […]

Read More

کردستان

کردستان تور بزرگ کردستان :روزاول : ساعت ۱۷:۰۰از تهران حرکت کردیم .تعداد ۹۰نفر بود که با ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا ۴۵نفره و اتوبوس مان ۴۷نفره از تهران حرکت کردیم.شام را در مسیر صرف کردیم.امشب همسفران همه در داخل اتوبوس خود را […]

Read More

جنگل الیمستان

جنگل الیمستان ساعت ۱۳:۰۰از تهران حرکت کردیم.بعداز استراحت وپذیرایی در امامزاده هاشم به مسیر ادامه دادیم.تعداد ۳۱نفر بود که با یک دستگاه میدل باس حرکت کردیم.در روستای لهاش توقفی داشتیم وتعدادی از همسفران از روستای لهاش تا روستای الیمستان را […]

Read More

استان خوزستان

استان خوزستان تعداد همسفران ما در این برنامه ۴۴نفر بودورفت وبرگشت باقطارانجام شدو۴روزدراستان خوزستان به وسیله اتوبوس ولوی توریستی گردش داشتیم.دراین سفرپرباراز مناطق دیدنی دزفول شامل :سد چندمنظوره دزبرروی رودخانه دز-تونل های سد دز -قدیمی ترین پل جهان دردزفول-آسیابهای آبی […]

Read More

عبور از پارک ملی کویر

عبور از پارک ملی کویر صبح زود ساعت ۶:۰۰از تهران تعداد ۳۰ نفر توسط یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه جیپ آهو از تهران به مقصد ورامین حرکت کردیم . صبحانه را در مبارک آباد صرف کرده و حدود […]

Read More

جمع آوری کمکهای مردمی جهت مناطق محروم

دجمع آوری کمکهای مردمی جهت مناطق محروم گروه طبیعت گردی بیشه تور ویا ساده سفران سابق ، هرسال برنامه ای جهت جمع آوری کمکهای مردمی همسفران خود به مناطق محروم دارد که در اینجا گزارش کوچکی از این اقدام قابل […]

Read More

دریاچه وچشمه شورمست

دریاچه وچشمه شورمست صبح ساعت ۶:۰۰تعداد ۹۰نفر توسط ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران حرکت نمودیم.صبحانه را در دماوند صرف کرده حدود ساعت ۱۱:۰۰بود که به کنار دریاچه شورمست رسیدیم.دریاچه ای زیبا در میان جنگلهای انبوه سوادکوه . تعداد ۸۰نفر توسط […]

Read More

آذربایجان-قلعه بابک-کندوان

آذربایجان-قلعه بابک-کندوان روز اول ساعت ۱۴:۰۰تعداد ۳۰ نفر از تهران توسط اتوبوس اسکانیا به طرف تهران حرکت کردیم. حدود ساعت ۲۲:۰۰بود که به هتلمان در شهر تبریز رسیدیم. روز دوم از روستای صخره ای کندوان دیدن کردیم که یکی از […]

Read More

پیاده روی از لزور به دشت ارجمند

پیاده روی از لزور به دشت ارجمند صبح روز جمعه تعداد۴۵نفر از تهران حرکت کردیم.هوا بسیار عالی بود.تیم هم تیم خوب وقوی بودوباعث شد که برنامه بسیار زیبا انجام شد. ابتدا از داخل روستای ارجمند گذر کردیم.از کنار خانه های […]

Read More