گزارش برنامه ها

فریدون کنار
برنامه های تلویزیونی مدیران بیشه تور
سفربه امریکا؛قسمت سوم
تنگه ظلمات پارک ملی کویر
سفر به آمریکا ؛قسمت اول
سفر به آمریکا ؛قسمت دوم
گزارش سفر دوراروپا تیرماه 1393
تور گروهی به دور اروپا-شماره 3
توردوراروپا تیرماه92- شماره 1
تور دور اروپا تیرماه92-شماره2
آبشار برگ جهان لواسانات
هفت چشمه - آبشار خور
دشت دریوک،چشمه لهرا،نمارستاق
نئور به سوباتان،اردبیل،سرعین
پیمایش کوچه باغها و دشتهای طالقان
دریاچه ودشت لار
1 - پیاده روی در جنگلهای مازیان رودبار
تایلند
پیاده روی در جنگلهای پاییزی نقله بر رودبار
رفتینگ زاینده رود وچهار محال وبختیاری91
محمودچال
آبشار شاهاندشت - قلعه ملک بهمن
کشور نپال : سرزمینی در آغوش هیمالیا
استان لرستان
هندوستان مربع طلایی
بلوچستان وچابهار
تهرانگردی:دیرگچین-آتشکده ری-دریاچه ماهی-برج طغرل-بی بی شهربانو
کویر مصر
جنگل ابر شاهرود
غاررودافشان-آبشارکمرد
قصربهرام - پارک ملی کویر
چشمه های باداب سورت ؛سورت چشمه
استان گلستان
شهرستانک وچشمه گله گیله
سفر گروهی به 7شهر کشور ترکیه
دریاچه تار و روستای هویر
تکاب (آذریایجان غربی)
آذربایجان-بانه -سردشت
پیاده روی آهاربه آبشار شکراب
استان چهارمحال وبختیاری
بوشهر-یاسوج-بیشاپور
جزیره قشم
آذربایجان-قلعه بابک-کندوان
دشت هرانده - غار بورنیک
غارچال نخجیر-نراق
تنگه دراسله - بهشت گمشده
دریاچه وچشمه شورمست
استان کردستان
سیستان - بلوچستان - خراسان جنوبی
غار یخ مراد
استان خوزستان
استان کرمان
کویرمصر-جندق-گرمه
استان یزد
قلعه رودخان-ماسوله-شازده ابراهیم
ازعسل محله کلیشم به دشت دریاسر
سفربه ترکیه گزارش شماره 1
سفر به ترکیه گزارش شماره 2
پیاده روی از لزور به دشت ارجمند
استان کرمانشاه
جنگل الیمستان
کردستان
بلوچستان - کرمان -یزد
استان خوزستان
عبور از پارک ملی کویر
جمع آوری کمکهای مردمی جهت مناطق محروم

Copyright © 2013 , Bisheh Tours Agency - All rights reservedM
Design and development by TorangSoft