سفر به آذربایجان غربی گوش گربه ایران زمین

سفر به آذربایجان غربی گوش گربه ایران زمین برنامه سفر: روز اول : تاریخ یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ ، ساعت ۷ صبح پرواز از فرودگاه مهر آباد تهران به مقصد ارومیه – ادامه مسیر از ارومیه به دشت چالدران – […]

Read More

آذربایجان-بانه -سردشت

آذربایجان-بانه -سردشت روزاول ساعت ۱۶:۰۰از تهران به مقصد سردشت حرکت نمودیم.تعداد۳۵نفر بود که با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا سفر ما آغار شد.شام را در مسیر صرف کرده . صبح ساعت ۶:۰۰بودکه از شهر بانه گذشتیم . صبحانه را دربانه صرف […]

Read More