تور گروهی به دور اروپا-شماره ۳

تور گروهی به دور اروپا-شماره ۳ در ادامه گزارش برنامه سفر اروپا از کشورهای آلمان-اتریش-مجارستان-بلغارستان وترکیه دیدن کردیم .بعداز دیدار زوریخ شبانه به طرف مونیخ حرکت کرده و صبح در شهر مونیخ بودیم وبه هتلمان در مونیخ آلمان رسیدیم . […]

Read More