آذربایجان-بانه -سردشت

آذربایجان-بانه -سردشت روزاول ساعت ۱۶:۰۰از تهران به مقصد سردشت حرکت نمودیم.تعداد۳۵نفر بود که با یک دستگاه اتوبوس اسکانیا سفر ما آغار شد.شام را در مسیر صرف کرده . صبح ساعت ۶:۰۰بودکه از شهر بانه گذشتیم . صبحانه را دربانه صرف […]

Read More