سفر گروهی به ۷شهر کشور ترکیه

سفر گروهی به ۷شهر کشور ترکیه روز ۱۲مرداد ۹۰ سفر گروهی ما به دیدنیهای ترکیه آغار شد.تعداد ۴۶نفر بود . پرواز ما از فرودگاه امام به مقصد آنکارا پایتخت ترکیه بود.حدود ساعت ۲۰:۰۰به وقت ترکیه که یک ساعت ونیم از […]

Read More