جنگل ابر شاهرود

جنگل ابر شاهرود روز۵شنبه ساعت ۱۳:۳۰تاریخ ۵آبان تعداد ۷۰نفر توسط ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران حرکت کردیم. برنامه ما با یک سورپرایز برای همسفرانمان شروع شد و آنهم بازدید از معادن نمک گرمسار. نام معدنی که از آن بازدید داشتیم […]

Read More

سفربه امریکا؛قسمت سوم

سفربه امریکا؛قسمت سوم گزارش سفر به امریکا قسمت سوم :برنامه امروز ما حرکت از شهر پیج pejeبه طرف پارک ملی گرند کانیون میباشد که از سه جهت قابل دسترسی است در مسیر حرکت به گرند کنیون از پل بزرگی گذشتیم […]

Read More

سفر به آمریکا ؛قسمت اول

سفر به آمریکا ؛قسمت اول گزارش برنامه سفر به آمریکا قسمت اولگروه طبیعت گردی بیشه تور بعداز اجرای چندین ساله سفرهای دور اروپا ، اقدام به اجرای برنامه گروهی سفر به ایالت متحده امریکا نمود که البته لازمه اصلی گرفتن […]

Read More

جمع آوری کمکهای مردمی جهت مناطق محروم

دجمع آوری کمکهای مردمی جهت مناطق محروم گروه طبیعت گردی بیشه تور ویا ساده سفران سابق ، هرسال برنامه ای جهت جمع آوری کمکهای مردمی همسفران خود به مناطق محروم دارد که در اینجا گزارش کوچکی از این اقدام قابل […]

Read More

دشت هرانده – غار بورنیک

دشت هرانده – غار بورنیک روز جمعه ساعت ۶:۰۰صبح از تهران تعداد ۴۵نفر توسط اتوبوس اسکانیا به مقصد روستای هرانده واقع در ۲۰کیلومتری قبل از فیروزکوه حرکت نمودیم.صبحانه را در مسیر صرف کرده . حدود ساعت ۱۰:۰۰به روستای زیبای هرانده […]

Read More

غاررودافشان-آبشارکمرد

غاررودافشان-آبشارکمرد ساعت ۶:۰۰صبح تعداد ۴۵نفر از تهران به مقصد دماوند حرکت کردیم. ابتدا جهت دیدارآبشار کمرد توقفی در جاجرود داشتیم.حدود ۲۰دقیقه پیاده روی تا آبشار داشتیم. نمای زیبای آبشار کمرد از پایین .آبشار کمرد در میان کوهنوردان به دلیل شکل […]

Read More

۱- پیاده روی در جنگلهای مازیان رودبار

۱ – پیاده روی در جنگلهای مازیان رودبار ساعت ۶:۰۰صبح تعداد ۳۰ نفر توسط یک دستگاه اتوبوس میدل باس حرکت کردیم .حدود ساعت ۸:۳۰بود که صبحانه را در رستوران مارال پرستو صرف کرده و بعداز توقفی دیگر به منطقه رودبار رسیدیم […]

Read More

تنگه ظلمات پارک ملی کویر

تنگه ظلمات پارک ملی کویر صبح ساعت ۶:۰۰ سه دستگاه جیپ پاژن،پاجرو،رونیز به تعداد ۱۵نفر از تهران به مقصد ورامین حرکت کردیم طلوع زیبای خورشید را در ابتدای ورود به پارک ملی در کنار ایستگاه مبارکیه به نظاره نشستیم بعداز […]

Read More

فریدون کنار _ آبگیرهای سرخه

فریدون کنار صبح ساعت ۶:۰۰ تعداد ۵۵نفر توسط یک دستگاه اتوبوس اسکانیای مارال ۵۵نفره سه محور از تهران به مقصد جاده هراز و آمل وفریدون کنار حرکت کردیم . صبحانه را در رستوران آدم وحوا در جاده هراز مشرف به […]

Read More