توردوراروپا ۳۰ روزه دیدار ۱۰ کشور

توردور اروپا ۳۰روزه  دیدار ۱۰ کشور محبوبه ملکی به همراه همسرش علی خدابخشی ؛مدیران و مجریان و راهنمایان حرفه ای و باتجربه ای در اجرای سفرهای اروپا ، کانادا ، امریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی میباشند امیدواریم که از […]

Read More

گزارش سفر دوراروپا تیرماه ۱۳۹۳

گزارش سفر دوراروپا تیرماه ۱۳۹۳ گروه طبیعت گردی بیشه تور بعداز اجرای ۴بار سفر کامل دور اروپا در فصلهای بهار وتابستان ۹۲ و ۹۳ اینبار نیز ، در تیرماه ۹۳ سفری دیگر به قاره اروپا را تجربه کرد .سفری که […]

Read More