سفر ۱۴ روزه به ۹ شهر ترکیه

پنجشنبه تاریخ ۲۰ تیر ماه ساعت ۸ صبح به مقصد آنکارا پرواز کردیم تعداد گردشگران در این سفر ۴۷ بودیم، مدت زمان پرواز ما از تهران به آنکارا حدود ۲/۳۰ طول کشید. حدو ساعت ۱۰ صبح به وقت ترکیه به […]

Read More

سفر گروهی به ۷شهر کشور ترکیه

سفر گروهی به ۷شهر کشور ترکیه روز ۱۲مرداد ۹۰ سفر گروهی ما به دیدنیهای ترکیه آغار شد.تعداد ۴۶نفر بود . پرواز ما از فرودگاه امام به مقصد آنکارا پایتخت ترکیه بود.حدود ساعت ۲۰:۰۰به وقت ترکیه که یک ساعت ونیم از […]

Read More