جنگل ابر شاهرود

جنگل ابر شاهرود روز۵شنبه ساعت ۱۳:۳۰تاریخ ۵آبان تعداد ۷۰نفر توسط ۲دستگاه اتوبوس اسکانیا از تهران حرکت کردیم. برنامه ما با یک سورپرایز برای همسفرانمان شروع شد و آنهم بازدید از معادن نمک گرمسار. نام معدنی که از آن بازدید داشتیم […]

Read More

چشمه های باداب سورت ؛سورت چشمه

چشمه های باداب سورت ؛سورت چشمه تعداد ۴۰نفر توسط اتوبوس اسکانیا راهی جاده گرمسارشدیم.در ایوانکی توقفی جهت پذیرایی داشتیم.حدود ساعت ۱۷:۳۰بودکه به سنگسر رسیدیم.همگی جهت بازدید غار دربند سنگسر آماده شدیم. بعداز حدود ۴۵دقیقه راهپیمایی ازپارکینگ تا دهانه غار به […]

Read More