برنامه های تلویزیونی مدیران بیشه تور

برنامه های زیست محیطی وگردشگری مدیران گروه بیشه ، علی خدابخشی و محبوبه ملکی (زوج خوشبخت گردشگر)هرهفته چهارشنبه ها ساعت ۸:۰۰صبح به صورت زنده از شبکه ۵صداوسیمای ایران پخش میشود . هدف از این برنامه که ازپاییز سال ۹۱ آغاز گردیده ، آشنا نمودن مردم ایران زمین با مواهب طبیعی وتاریخی کشور عزیزمان ایران میباشد ، وهمچنین آموزش برخی اصول زیست محیطی و گردشگری که جهت سفرهای خانواده های ایرانی در اختیارشان قرار داده میشود

مدیران بیشه در حال معرفی مواهب تاریخی وطبیعی استان چهارمحال وبختیاری با پوشش محلی

مدیران بیشه با پوشش محلی کردی

علی خدابخشی ومحبوبه ملکی با پوشش محلی جنوب و بندر قشم

پوشش محلی بلوچستان

لباس زن ابیانه

پوشش مرد بختیاری