تاریخ سفر: ۰۹ آبان , ۱۳۹۰
مدت سفر: 1 روز
محل برگزاری: جنوب تهران

تهرانگردی:دیرگچین-آتشکده ری-دریاچه ماهی-برج طغرل-بی بی شهربانو

روزجمعه ساعت ۶:۰۰صبح تعداد ۴۵نفربا یک دستگاه اتوبوس اسکانیااز شهر تهران به طرف شهر ری حرکت کردیم.شهر ری یا شهر سورن ،جایی است که دانش پزشکی بشر و بهداشت جوامع انسانی مدیون مردی است که ما او را ،ذکریای رازی مینامیم و با کشف الکل ،خدمت بزرگی به پیشرفت علم وسلامتی جوامع بشری انجام داد .

صبح ساعت ۷:۰۰پای کوه بی بی شهر بانو بودیم . البته اتوبوس تا بالای کوه مارا برد.از بالا میشد چشم انداززیبای منطقه را دید.باید زودتر آنجا را ترک میکردیم . چراکه روز جمعه بود واهالی محل برای ارادت وزیارت به آنجا آمده وتا یک ساعت دیگر منطقه بسیار شلوغ میشد. ازقسمتهای مختلف مقبره و غاروکوه بی بی شهر بانو دیدن کردیم

بقعه بی بی شهربانو که گفته میشود محل قدیمی این مکان که بر سر کوهی قرارگرفته در زمانهای پیشین آتشکده ای مربوط به دختر یزدگرد سوم بوده

سنگهای بنای منطقه همه از کوه بی بی شهربانو در شهرری که درهمان نزدیکی است تهیه شده است

این درب جلوی غار بی بی شهربانو قرارگرفته که مردم برای رسیدن به حاجاتشان برروی آن دخیل میبندندایشان هم علی آقا است که نمیدونم با وجود اینکه بختش سالهااست که بازشده،چرا داره دوباره دخیل میبنده ، اگه محبوبه خانم بفهمه که دیگه هیچی ….

قفلها ودخیلهایی که روی پنجره غار بسته شده است

داخل غار بی بی شهربانو

این غار درحقیقت محل ذکرگویی و چهله نشینی بوده که الان درزمانهای خاصی وبا اجازه خادم مسجد میتوان وارد آن شد

سپس به دیدار برج طغرل که از دوران سلجوقیان میباشدو گفته میشود آرامگاه طغرل بیک سلجوقی است ونیز شاهکار معماری ایرانی است رفتیم برج طغرل توسط سیستم معماری مهندسی ایرانی خود دارای باشکوه ترین ساعت آفتابی وهمچنین تقویم آفتابی میباشد که توسط کنگره های اطراف برج ساخته شده است به دلیل مقاوم ساختن بنا،این برج از گزند زلزله وجنگ در امان بوده

فضای داخل برج طغرل که انعکاس صدای بالایی دارد

۱۲کنگره اطراف برج قراردارد که ۱۲ساعت روز را به طور دقیق از روی محل تابش نور خورشید نشان میدهد

به شهر ری آمده ودر خنکای صبح از باروی ری به قدمت دوره اشکانیان وهمچنین نقش برجسته تاج گذاری فتعلی شاه دیدن کردیم. در کنار چشمه سورنا ویا همان چشمه علی نشستیم واز طراوت صبح پاییزی بهره بردیم

این هم نقش برجسته دوره قاجار که صحنه تاج گذاری فتعلی شاه را نشان میدهد و البته نقش برجسته ای دیگر از صحنه شکار فتعلی شاه در جاده فیروزکوه در منطقه تنگه واشی میباشد که دیدن آن هم نیز در فصل تابستان بسیار لذت بخش است

مقبره باغچه بان که درمحله چشمه علی نزدیک به باروی ری قرار گرفته

گروه طبیعت گردی ساده سفران مقابل باروی باستانی شهر ری

بارو یا دیوار قدیم شهرری که استودان ویا استخوان دان زرتشتیان مجاور آن قراردارد

قبل از شلوغ شدن مکانهای زیارتی وتفریحی در شهرری حدود ساعت ۸:۳۰بود که آنجا را ترک کردیم.به طرف جاده ورامین رفته و جهت دیدار آتشکده ری توقفی دیگر داشتیم.ابتدا صبحانه را کنار آتشکده صرف کرده وسپس جهت دیدار آتشکده بهرام یا آتشکده ری از پله های تپه میل بالا رفتیم

نقش ماهی که یکی از نمادهای قوم آریایی میباشد روی دیوارهای آتشکده بهرام ساسانی حفظ ونگهدای میشود و نمونه هایی دیگر از آن در موزه لور پاریس توسط ژاک دمورگان فرانسوی که کاشف تپه میل وآتشکده بهرام می باشد فرستاده شده است

دوستان زرتشتی ما چه زیبا رسالت خود را در برابر آئین خویش انجام میدادند.آنهم روشن کردن عود در داخل تونلها وکانالهایی بود که آتش مقدس را از آنجا عبور میدادند .رایحه ای مقدس همه جا را فرا گرفته بود

اطراف این آتشکده در زمانهای بسیاردور دریاچه بزرگی بوده که امروزه به غیر از دریاچه ماهی و نیزارهای اطراف آتشکده چیزی از این دریاچه باقی نمانده

سپس مسیر را با اتوبوس ادامه دادیم تا به کنار دریاچه ماهی رسیدیم.این دریا چه دارای پرندگان مهاجر وبومی است که همه ساله زمستان وپاییز را در آنجا سپری میکنند

اطراف دریاچه را به وسعت بسیار بالایی نیزار فرا گرفته که همان نیزارها دریاچه را به ۲قسمت تقسیم نموده اند وهنگامی که باد به داخل نیزارها می افتد میتوان رقص زیبای طبیعت را در آغوش آب وباد ونیزار مشاهده نمود

مسیر را به طرف ورامین وجاده چرمشهر ادامه دادیم بعداز دیدار آب انبار کویری که در کنار کاروانسرا قرار داشت جهت دیدار کاروانسرا ،از مجوز ما بازدید به عمل آمد وهمه واردکاروانسرای دیرگچین مادر کاروانسراهای ایران شدیم

به بالای سقف کاروانسرا رفته از گنبد های گچی کاروانسرا دیدن کردیم

کاروانسرای دیر گچین را کاملا بازدید نموده . از دستشویی های دوره ساسانیان که از مفاخر فرهنگ وهویت ملی کشور ما میباشد ، درحالیکه ۲۰۰سال پیش دربیشتر مناطق دنیا وحتی اروپااز امکانات بهداشتی کمی برخوردار بودند . در کاروانسراهای ما ؛در قلب کویرها وبیابان ها سرویس بهداشتی وجودداشت

شترهای دوکوهانه کویری که هنگام ورودبه کاروانسرا با زیبایی و عظمت خود،از ما استقبال گرمی کردند

به جز تفکر وسکوت؛ دیگر چه چیز میتواند جوابی باشد برای دل حیرت زده ما از دیدار این همه شکوه وعظمت

این شتر تازه ۲روزه که به دنیا آمده

بعداز تماشای غروب خورشیدبه طرف تهران برگشته ،بعداز توقفی کوتاه در ورامین جهت صرف بستنی وپذیرایی ،حدود ساعت ۲۰:بود که در تهران بودیم وهمه شگفت زده از اینکه توانسته بودند تا این حد مکانهای با ارزش ودیدنی اطراف تهران را دریک روز دیده باشند

غروب خورشید را در محوطه بیرون کاروانسرا در قلب کویر به نظاره نشستیم