رفتینگ زاینده رود وچهار محال وبختیاری۹۱

صبح ساعت۶:۰۰تعداد ۵۴نفر توسط یک دستگاه اتوبوس اسکانیای ۵۵نفره از تهران به مقصد کوهرنگ حرکت کردیم .ناهار را در رستوران گلپایگان صرف کرده و بعداز دیدار چشمه های دیمه یا سرچشمه زاینده رود به شهر زیبای کوهرنگ رسیدیم ودر هتل *۴ کوهرنگ اقامت داشتیم .برنامه ما ۳شب اقامت در این هتل کوهستانی بسیار زیبا بود .فردا صبح برنامه ما دیدار سر چشمه کارون و تونلهای کوهرنگ ودیگر دیدنی های چلگرد وخرید از بازار محلی عشایرکوهرنگ بود

چشمه دیمه که تشکیل شده از صدها چشمه است که از اعماق زمین میجوشد و ابتدا وسرچشمه رودخانه زاینده رود از همین جاست

برنامه امروز ما دیدار روستای چلگرد یا کوهرنگ بود .ابتدا از تونلهای کوهرنگ دیدن کردیم

این تونلها در زمان پهلوی دوم ساخته شده وقسمتی از آب رودخانه کارون را به زاینده رود متصل میکند

از آبشار شیخ علیخان کوهرنگ دیدن کردیم

تندیس های شیر سنگی مربوط به فرهنگ اقوام لر ایران زمین است که بر سر مزار انسهای دلاور وزحمتکش و هنرمند و پهلوان قرار میدهند

ناهار را در رستوران هتل کوهرنگ ، کباب بختیاری با پلو صرف کردیم که از غذاهای محلی چلگرد است .بعداز استراحت برنامه ما دیدار سرچشمه کارون بود در دشت زردکوه بختیاری .تا انتهای جاده آسفالت با اتوبوسمان رفتیم وبعد توسط ماشینهای محلی که دودستگاه مینی بوس و۱دستگاه وانت بود به طرف دشت زردکوه در دامنه ها رشته کوه زردکوه رفتیم سیاه چادر عشایر بختیاری در دشت بازفت

برای دیدار چشمه کوهرنگ یا سرچشمه اصلی روخانه کارون بعداز رسیدن به کنار پل فنری میبایستی که با وانت ومینی بوس بقیه مسیر را برویم .عکس فوق از پل فنری است که در زمان پهلوی اول در مسیر رودخانه کارون نصب شده تا کاروان کوچ عشایر بتواند توسط آن از رودخانه عبور کند

در مسیر در بالای چشم انداز دشت بازفت یک عکس گروهی انداختیم

مدیران گروه بیشه با لباس محلی در حال زدن مشک .البته مشک را یک نفر وآنهم زن عشایرمیزند ولی این هم نشانه همکاری زیاده از حد مرد خونه است که داره کمک خانم مشک میزنه .ای ول علی آقا ای ول ………….

پل فنری که در محل ایلراه عشایر در زمان پهلوی اول نصب شده

بعداز طی ۴۵دقیقه مینی بوس سواری و دیدار با عشایر بختیاری در دشت کوهرنگ به سرچشمه اصلی رودخانه کارون رسیدیم .یکی از ۳چشمه برتر ایران

سه چشمه برتر ایران شامل چشمه کارون کوهرنگ – چشمه بل هجیج – چهل چشمه لهرا میباشد

بعداز ظهر به یک عروسی محلی دعوت شدیم و حدود ۱ساعت در آنجا بودیم ودر مراسم شادمانی بختیاری شرکت داشتیم

بختیاری ها در مراسم عروسی به جای سیاه چادر از سفید چادر استفاده میکنند

عصر هم هماهنگ شده بود تا یک برنامه موسیقی ورقص محلی در سالن لابی هتل کوهرنگ برایمان اجرا شود که شامل مراسم چوب بازی نیزبود

ساز اصلی بختیاری کمانچه ، سرنا ودهل است که در مراسم شادی نواخته میشود

برنامه روز سوم ما در کوهرنگ بسیار هیجان انگیز و زیبا بود وآنهم رفتینگ در رودخانه زاینده رود . صبح زود صبحانه را ساعت ۶:۰۰صبح در هتل خورده وبه طرف یکی از روستاهای اطراف شهر کرد حرکت کردیم .حدود ساعت ۸:۳۰بود که به کمپ اصلی رفتینگ رسیدیم و حدود ۲۰کیلومتر داخل رودخانه زاینده رود با قایق های بادی پارو زدیم

بیشه تور تابه حال رفتینگ رودخانه گنگ هندوستان – رودخانه آنتالیا – رودخانه چیتوان – رفتینگ تایلند را در این چهار کشور تجربه کرده .اما با جرات میتوان گفت که برنامه رفتینگ رودخانه زاینده رود هم مربیان باتجربه تر و هم مسیر صد بار زیباتر دارد

در میان برنامه در برخی ایستگاهها در ساحل برای عکاسی ، سرسره بازی ، صرف پذیرایی ودر ایستگاه آخر برای ناهار توقف داشتیم

در برخی قسمتهای مسیر با راهنمایی مربیان به زیر آبشار های کوتاه مسیر میرفتیم

این هم دختر شجاع ما که حاضر شد از ارتفاع ۸متری به داخل رودخانه بپره ای ول خانمهای با اراده

شب قبل را در هتل کوهرنگ اقامت داشتیم وامروز برنامه ما حرکت به طرف تهران بود در مسیر از گلخانه ها ی کاکتوس محلات دیدن کردیم .از بازارهای خوانسار نیز گز و انگبین و…خریدیم و حدود ساعت ۲۲:۰۰بود که در تهران بودیم