فریدون کنار

صبح ساعت ۶:۰۰ تعداد ۵۵نفر توسط یک دستگاه اتوبوس اسکانیای مارال ۵۵نفره سه محور از تهران به مقصد جاده هراز و آمل وفریدون کنار حرکت کردیم . صبحانه را در رستوران آدم وحوا در جاده هراز مشرف به قله دماوند صرف کردیم

قله دماوند به چه زبیایی در منطقه پلور خودنمایی میکرد

بعداز صرف صبحانه جاده را به طرف آمل ادامه دادیم حدود ساعت ۱۱:۰۰بود که توقفی ۱ساعته کنار ساحل ماسه ای فریدون کنار داشتیم

فریدون کنار ۱۰کیلومتر ساحل ماسه ای دارد

بعداز صرف ناهار در رستوران اکبر جوجه فریدون کنار ، اقدام به جمع آوری کمک های نقدی از گردشگران نمودیم ، برای خرید ذرت دامی برای تهیه غذای قوهای گرسنه ای که از مناطقه دوردست سیبری به کشور مان آمده اند

با کمک هایی که شرکت بیشه تور نیز روی کمک های نقدی گردشگران گذاشت ، موفق به خرید ۵۰۰ کیلو ذرت شدیم

این قوها برخلاف قوها ی نوع گنگ ، دایم از خود صداتولید میکنند ، صدایشان همراه با فریاد است

این قوها معمولا تا ۲۵سال عمر میکنند

از چند نوع قو که در جهان زندگی میکند حدود ۵هزار قوی فریادکش هر سال به آبگیرهای فریدون کنار میایند که از مشخصه این قوها منقار زردرنگ میباشد

این قوها در ۳ماهه آخر سال به آبگیرهای فریدون کنار میایند محلی که در بهار وتابستان ، جهت کاشت وبرداشت برنج استفاده میشود

این قوی خاکستری هنوز یکساله نشده و به این علت هنوز رنگ بالهایش سفید نشده است

این پرندگان میهمان اواسط اسفند به طرف سرزمین خود پرواز میکنند .زیرا جوجه گذاری آنها باید در سرزمین خودشان در سیبری باشد .

لطفا برای قوها نان وکیک و…نریزید زیرا غذای آنها فقط دانه وذرت است

این قوهای مهاجر ۷سال است که به علت احساس امنیت ، محل خودر ا از شبه جزیره میانکاله به آبگیرهای سرخه در فریدون کنار تغییر داده اند . محیط بانان برای تامین غذای این قوها بسیار تلاش میکنند .زیرا اگر این پرندگان گرسنه باشند برای تامین غذا به روی زمین های کشاورزی ودیگر مناطق مازندران رفته ودر آنجا شکار میشوند

زمانی که قوی ماده برای کاری از لانه خارج میشود ، قوی نر روی تخم ها مینشیند و این نشون میده که چه حیوانات زندوستی هستند .بعداز دیدار این پرندگان زیبا ودوست داشتنی به طرف تهران حرکت کردیم.حدود ساعت ۲۱:۰۰بود که از گردشگران در تهران خداحافظی کردیم . شادزی