محمودچال

صبح ساعت ۶:۰۰توسط یک دستگاه میدل باس از تهران به مقصد دربند سر در جاده شمشک دیزین حرکت کردیم .صبحانه را در رستوران مسیر صرف کرده وحدود ساعت ۹:۰۰بود که به کنار پیست اسکی دربند سر رسیدیم و پیاده روی مااز داخل کوچه باغهای زیبای روستا آغاز گردید

ابتدای مسیر از داخل روستای مند چال یا محمودچال گذر میکرد، ازمیان کوچه باغهای زیبا گذر کردیم

بعداز کمی ارتفاع گرفتن نمای روستا و جاده دیزین بسیار دیدنی بود

باران زیبایی در میان مسیر شروع به بارش گرفت

در کل مسیر فقط وفقظ ، همسفران گروه طبیعت گردی بیشه بودند وبس

گلخانه های پرورش گل وبرخی مزارع روستاییان درکنار راه قرار داشت

مسیر بسیار بکر وناشناخته بود

در راه غرق گل وسبزه میشدی

در انتهای مسیر از کنار رودخانه گذر کردیم و به دشت سبزی نشستیم که محل اتراق ما جهت ناهار وچای بود

مسیر برگشت را از پشت دشت محمودچال برگشتیم که مسیر گله گوسفندان نیز بود

در مسیر برگشت دره دربند سر به خوبی نمایان بود

حدود ساعت ۱۸:۰۰بود که به روستای محمود چال رسیدیم بعداز یک پیاده روی ۴ساعته رفت وبرگشت بسیار مفرح ، بستنی خیلی چسبید.چون هنوز زمان داشتیم و خدارا خوش نمیاد که زود برسیم تهران ، در مسیر برگشت به تهران سری هم به دره هملون وغارهای هملون زدیم که در ۲۰دقیقه ای کنار جاده قرار دارد

دهانه غار هملون که این غار شماره ۳میباشد و با ۲۰ دقیقه پیاده روی سبک داخل دره هملون از داخل مسیر پاکوب به دهانه غار میرسیم ، مسیر غار را بایستی با چراغ قوه پیمایش کرد

بعداز گذر از این تالار اهکی بقیه مسیر نیاز به یک طناب کوتاه و حمایت دارد که البته در برنامه ما نمیگنجید

حدود ساعت ۲۰:۰۰بود که به تهران رسیدیم