تاریخ سفر: ۱۱ آبان , ۱۳۹۰
مدت سفر: 2.5 روز
محل برگزاری: خوربیابانک-

راکویرمصر-جندق-گرمه

روزچهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰ازتهران به مقصد جندق ،تعداد۲۵نفربایک دستگاه اتوبوس ولو حرکت کردیم.به دلیل شرکت بسیاری از همسفران مادر راهپیمایی روز۱۳آبان عده ای از دوستان با ما در این سفر همراه نبودند ولیکن به دلیل طولانی بودن مسیروراحت نبودن مینی بوس ومیدل باس ،با وجود تعداد کم ؛یک دستگاه اتوبوس ولو برای این برنامه در نظر گرفته شده بود .برنامه این بود که امشب به محل اقامتمان در مهمانسرای کویری روستای جندق برسیم تا امشب را استراحت کنیم.در شهر دامغان نیز توقفی جهت صرف شام واستراحت داشتیم.حدود ساعت ۲۳:۰۰بود که به محل اقامتمان در جندق رسیدیم.خانواده آقای طبا طبایی پذیرایی گرمی با چای وخرما در مهمانسرایی که درحقیقت منزل خودشان بوده از ما به عمل آوردند.عده ای از شوق به سر پشت بام رفتند و به آسمان شب خیره شدند.همه بچه ها در اتاقهای ۲و۳و۴نفره اسکان یافتند.

صبح ساعت ۸:۰۰همه بیدار شدیم .هوای کویر آنقدر لطیف وسبک بودکه گویی همه کلی خوابیده بودند وکاملا سرحال وشاداب بودند.هیچ کس نتوانسته بود بیشتراز۸ساعت بخوابد.صبحانه را که توسط خانواده آقای طباطبایی آماده شده بود همراه با نان تازه داخل حیاط صرف کردیم.

سپس به طرف روستای گرمه که در ۱۳۰کیلومتری جندق بود حرکت کردیم.در مسیر از میدان نمادین شهر خوربیابانک دیدن کردیم.میدان دارای ۲آب انبار بسیار بزرگ میباشد .سپس به طرف روستای گرمه حرکت کردیم.حدود ساعت ۱۰:۰۰صبح گرمه بودیم.ابتدا از منزل مازیار آل داوود دیدن کردیم.با پدر مازیار صحبتی کوتاه داشتیم.سپس مسیر پیاده روی را از داخل روستای گرمه به طرف نخلستانها وچشمه گرمه در پیش گرفتیم.عکس فوق از قلعه قدیمی ساسانی گرمه میباشد که از میان نخلها خود نمایی میکند.

از میان کوچه باغهای زیبای نخلستان عبور کردیم.البته نخلستان گرمه به دلیل سرما ویکبار هم به دلیل آتش سوزی دستخوش خزانی همیشگی گردیده ولیکن باز دیدار آن منطقه، خالی از لطف نمیباشد.

همه با هم در میان نخلهای مقدس قدم میگذاشتیم.نخلهایی که حکم انسان را در میان گیاهان دارد.نخل ،درختی است با شعور واحساس بسیار بالا که میشود با آن زندگی کرد،صحبت کرد و حتی گاهی درد دل کرد.

بعداز حدود ۲۰دقیقه پیاده روی از روستا به منطقه سرخ رنگ چشمه گرمه رسیدیم.داخل آب چشمه، پر از ماهی بود.بالای چشمه نخل بزرگی بود که ریشه اش در فضای غار مانندی بود که چشمه از آنجا میجوشید.

مسیر برگشت را از قسمتی دیگر از نخلستان ادامه دادیم تا به کنار ماشین داخل روستا رسیدیم.

مسیر را با اتوبوس به طرف روستای مصر که در ۸۰کیلومتری شمال گرمه میباشد ادامه دادیم.حدود ساعت ۱۳:۰۰بود که به مصر رسیدیم.برای دیدار بافت روستا و شتر سواری در مصر به راه افتادیم.

ناهار امروز چلوخورش قورمه سبزی محلی خوشمزه ای بودکه توسط گوشت شتر به دست مردم کویر در مهمانسرای جندق درست شده بود.بعداز صرف ناهار استراحتی در مسجد زیبای روستا داشتیم.سپس راهی روستای فرحزاد شدیم.اتوبوس، ما را تاکنار روستا برد.البته روستای فرحزاد یک روستایی کاملا کویری میباشد که تنها ۲خانواده یعنی ۱۰نفر جمعیت دارد.مسیر را از کنار مزارع شلغم ویونجه در فرحزاد به طرف تپه های ماسه بادی کویری در پیش گرفتیم.

این هم ویژگی کویر مصر وفرحزاد که در هیچ جای دیگر ایران نمیتوان یافت .یعنی وجود مزارع سر سبز کشاورزی وحتی پرورش ماهی در کنار تپه های روان ماسه ای .به نحوی که صدای شر شر آب جویها از فراز تپه های روان ماسه ای کاملا به گوش میرسد وچشم انداز زیبای سر سبز مزارع در پایین دست در پایین دست تپه ها خود نمایی میکند.

گذر از میان مزارع سرسبز فرحزاد در پای تپه های روان ماسه ای .

به پای تپه ها رسیدیم.همه کفشها را از پا در آورده تابا پایی برهنه روی ماسه های کویری قدم گذاریم وتجربه یکی شدن با کویر را در خود زنده کنیم.

از تپه ها بالا رفتیم .همه از خود بیخود شده بودیم.درماسه ها شیر جه میزدیم و گاهی نیز در فکر فرو میرفتیم.

این هم نمای کلی مزارع کشاورزی وروستای فرحزاد از فراز تپه ها .

عکس ساده سفران در کویر مصر در سال پیش .

شب را ۱ساعت در کویر ماندیم .از سکوت ودیدار ستاره های کویر لذت بردیم.همه از دیدار کهکشانها وستاره های دنباله دار در آغوش طبیعت ماسه ای کویر در حیرت بودیم.حدود ساعت ۱۹:۰۰بودکه به طرف محل اقامتمان در جندق برگشتیم.وقتی به مهمانسرای کویری رسیدیم باز هم خانواده طبا طبایی برایمان سنگ تمام گذاشته بودند.کشک بادمجان و کوکو سبزی به همراه نان تازه محلی شام امشب ما بود که بسیار خوشمزه بود.شب همه به حمام رفته و گروهی به بازی های مختلف پرداختند وگروهی به دیدار ستارگان در پشت بام وگروهی نیز گرم صحبت با یکدیگر شده بودند.

صبح بعداز صرف صبحانه عکس یادگاری در داخل خانه موقت مان در جندق انداختیم.

این هم عکس دختر آقای طبا طبایی که طبق رسم زیبایشان ،سبزی را داخل آب گذاشته وپشت سر مهمان میریزد تا هم مهمان را با سبزی وپاکی بدرقه کند ،هم امیدداشته باشد که مهمان در سال آینده به خانه آنها برگردد.

برنامه امروز ما در ابتدا دیدار بافت کویری روستای جندق بود.از میان کوچه ها وخانه های زیبای جندق عبور میکردیم.از زیر ساباط یا کوچه های سقف داری که خاص مناطق کویری میباشد ،گذشتیم.

از منزل یغمای جندقی شاعر بزرگ ایرانی نیز دیدن کردیم.این پنجره ای است که یغما در کنار آن مینشسته و شعر میسروده است .

پنجره ای که از پشت آن میتوان ،بدون اینکه دیده شوی به دوردست ها چشم بدوزی و شعر های جاودانه بگویی .

بعدازدیدار قلعه وحمام جندق به طرف کوچه باغهای کاه گلی وفوق العاده زیبای جندق راه افتادیم.

چقدر شگفت انگیز است :کوچه باغهای سر سبز از درختان انگور وانار در میان شهری کویری

حدود یک ساعت داخل کوچه ها قدم زدیم.سپس همه سوار اتوبوس شدیم و به طرف تهران حرکت کردیم.ناهار را در رستوران دامغان صرف کردیم.برنامه امروز مان این بودکه بتونیم در صورت امکان از غار دربند مهدیشهر بازدید کنیم که البته با وجود اینکه باعث میشد دیر تر به تهران برسیم ولیکن این غار ارزش آن را داشت .

در مسیر برگشت راه انحرافی ۲۰کیلومتری را به طرف مهدیشهر حرکت کردیم تا از غار زیبای دربند بازدید نماییم.حدود نیم ساعت پیاده روی تا دهانه غار داشتیم . به همراه نگهبان غار ؛آقای موسوی به داخل غار رفته واز استالاگتیت ها واستالاگمیت های زیبای داخل غار دیدن کردیم.

از آقای موسوی خواهش کردیم به مدت ۵دقیقه پروژکتورها وهمه چراغ های داخل غار را خاموش کند ،همه نشستیم ،سکوت اختیار کردیم،هیچ چیز نبود به جز صدای جیغ خفاش ها وچک چک آب در سالن انتهایی غار .همه غرق در سکوت وعظمت غار دربند شده بودیم.

یکی از بزرگترین ستونهای غار های ایران داخل غار دربند میباشد که طول آن ۱۸متر است .

بعداز دیدار شگفتیهای غار دربند مهدیشهر ،به طرف اتوبوس حرکت کردیم .مسیر رفت وبرگشت به داخل غاررا ،به دلیل کوتاه شدن طول روز در تاریکی طی کردیم وهمه توانستیم تجربه زیبای دیگری را در شب در حال پیاده روی در منطقه نیمه کوهستانی داشته باشیم.داخل غار را به مدت ۱سال است که کاملا چراغ کشی کرده اند ومسیر دسترسی به دهانه را نیز، به سازی نموده اند که شما عزیزان میتوانید برای گذاران یک روز پاییزی ازتهران برنامه ای یکروزه جهت دیدار غار دربند به همراه خانواده وبا ماشین شخصی خودتان داشته باشید.حدود ساعت ۲۳:۰۰بود که ما به تهران رسیدیم . همه از دیدار این همه زیبایی در مدت ۲٫۵روز بسیار خرسند و شاداب بودیم.