۱ – پیاده روی در جنگلهای مازیان رودبار

ساعت ۶:۰۰صبح تعداد ۳۰ نفر توسط یک دستگاه اتوبوس میدل باس حرکت کردیم .حدود ساعت ۸:۳۰بود که صبحانه را در رستوران مارال پرستو صرف کرده و بعداز توقفی دیگر به منطقه رودبار رسیدیم و بعداز ملحق شدن تعدادی از اعضای گروه کوهنوردی رودبار رستم آباد به طرف مازیان حرکت کردیم

ابتدای مسیر در جاده جنگلی بسیار زیبایی بود که به روستای مازیان ملحق میشد

در مسیر چشمه آب گوارایی است که کنار آن کمی استراحت کردیم

بعداز گذر از جاده وارد ابتدای مسیر جنگلی شدیم

درختی که دچار سانحه صاعقه شده است

تصویری از لانه های مورچه های جنگلی که به دلیل پرهیز از آب رفتن داخل لانه در بیرون سطح خاک ساخته میشود ودر زیر این سطحی که مشاهده میکنید پر از تخم های مورچه قرار دارد و یکی از راههای پیدا کردن جهت در جنگل همین لانه های مورچه میباشد که در شیبهای به سمت جنوب ساخته میشود

مه داخل جنگل سفر مارا بسیار رویایی نمود

قطرات باران در میان تارهای خانه عنکبوت جنگلی

این خانه خرابی که میبینید در زلزله رودبار سال ۶۸ ویران شده است

اثر کنده کاری زمین توسط گراز در میان دشت های جنگلی به علت خوردن ریشه های علفها وموجودات خاکی

در آخر برنامه دوباره مسیر را از روستای مازیان برگشتیم .بعداز خرید زیتون رودبار حدود ساعت ۲۳:۰۰بود که به تهران رسیدیم